#คนดีที่น่าชื่นชม

คุณพิชัย นวลประดิษฐ์ ขับรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ทะเบียน มฎ-5909 กทม.
แจ้งผ่านทาง TRS 1255 เก็บซองใส่เอกสารสีน้ำตาล ภายในซองมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง
รวมทั้งเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสี โดยคุณพิชัย ได้นำซองเอกสารมาส่งที่รายการ
เพื่อประกาศติดตามหาเจ้าของซองเอกสารต่อไป ขอชื่นชมการทำความดีด้วยครับ

#TRS995 #สังคมไทยด้วยใจแบ่งปัน