นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่บริเวณถนนสาทร 4 เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโครงการถนนสาทร ตามแผนงานฯ ปี 2560 โดยความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ในบริเวณถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนคอนแวนต์ถึงแยกถนนพระราม 4 ทั้งนี้ กฟน. และผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนสาทรตลอดทั้งเส้นทาง 2 ฝั่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร กำหนดเสร็จสิ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้...
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ”
เอสซีจีผสานพลังชุมชนคนขอนแก่นร่วมกิจกรรม “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” ณ จังหวัดขอนแก่น ส่งมอบองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน เพื่อขยายผลในพื้นที่ตนเองอย่างเหมาะสม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากจากอิทธิพล พายุ “ทกซูรี” ใน 12 จังหวัด รวม 34 อำเภอ 90 ตำบล 320 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงราย ลำปาง และสตูล รวม 20 อำเภอ 55 ตำบล 247 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม รวมถึงสนับสนุนการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง...
สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล(SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง เหตุแห่งอุบัติเหตุและความตายบนท้องถนน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,282 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2560