การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ กฟน. ในตำแหน่งนายแพทย์ ประจำปี 2560 จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ทางระบบอินเทอร์เน็ต
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการไขปัญหาน้ำเร่งระบายและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บริเวณหน้าบจก.ไปรษณีย์ไทย ฯ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุงฯ”
สพฉ.พัฒนาระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านแอพพลิเคชั่น TTRS Video ลดข้อจำกัดการสื่อสาร เปิด 19 จังหวัดนำร่องพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ปภ.แนะผู้ใช้รถติดตั้งระบบก๊าซดูแลและใช้งานรถอย่างถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง มี 6 ข้อควรปฏิบัติดังนี้