กระทรวงวัฒนธรรม รวบรวม ข้อมูลประวัติ-ผลงานบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เตรียมเสนอยูเนสโก” ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม
วันนี้ (30 มกราคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ ป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง โดยมี นาวาเอก ประกอบ สุขสมัย รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟน. ร่วมกับกองทัพเรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และเสริมแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 14 "อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)"
กองทัพอากาศ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
กทม.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ“เด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา”