กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ในช่วงวันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย สำหรับเป็นจุดอพยพหรือจุดพักพิง หากสถานการณ์รุนแรงให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป...
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ระยะทางประมาณ 8.350 กิโลเมตร (กม.22+900–กม.31.250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ ยกระดับมาตรฐานทาง รองรับความเจริญเติบโตและเพิ่มศักยภาพของถนนโครงข่ายในพื้นที่
พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเหตุหากพบผู้กระทำผิดตามรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พร้อมรับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ตามช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย โทรศัพท์สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 6644 ทางไปรษณีย์ : สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600 อีเมล์ : citylaw_bma@hotmail.com และสามารถแจ้งได้โดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุ ทั้ง 50 เขต นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถแจ้งได้ทางช่องทางโซเชียลต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชั่น Line : @ebn6703w และทางFacebook :สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพบเหตุกระทำผิดในเบื้องต้นขอให้ประชาชนถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอรายละเอียดกระทำความผิดที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผู้กระทำความผิด ได้แก่ ป้ายทะเบียนรถ จุดที่เกิดเหตุ ระบุวันที่ เวลา สถานที่ และนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งตามช่องทางที่กรุงเทพมหานครเปิดไว้ให้ พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้แจ้ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ และข้อมูลที่กรุงเทพมหานครได้รับแจ้งจะมีอายุความ 1 ปี ทั้งนี้เมื่อกรุงเทพมหานครสามารถตามตัวผู้กระทำผิดให้มาจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว เขตจะแจ้งผู้แจ้งนำจับมารับรางวัลกึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องมาภายใน 60 วันนับจากวันที่เขตแจ้งกลับไป...
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยป้องกันการปลอมแปลง อาทิ แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถรองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และจะได้รับใบขับขี่ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว
นายกฯ สั่งเฝ้าจับตาพายุในช่วงฤดูมรสุม ย้ำต้องไม่ประมาทแนะติดตามข้อมูลและเตรียมการให้ดี พร้อมกำชับเรื่องการเตือนภัยประชาชนและจัดทำแผนลดความเสี่ยงอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม