กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ชวนแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์ เพื่อสืบสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน
กฟน. ร่วมประชุม ศมบ. มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงแสงสว่างเพียงพอ สร้างความปลอดภัยประชาชนช่วงสงกรานต์
กทม.ชวนแต่งชุดไทยย้อนยุค เที่ยวงานสงกรานต์กรุงเทพ "สาดสุขทุกวัย ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน"
พก. ร่วมมือสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และภาคเอกชน เปิดโครงการ “รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561
กทม.เร่งสร้างบ่อสูบเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำถนนบางบอน