นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร
ในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลง
เริ่มดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการเป็น 10 โซนและดำเนินการก่อสร้างตามลำดับ
เริ่มดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการเป็น 10 โซนและดำเนินการก่อสร้างตามลำดับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศด้วยพัสดุไปรษณีย์ราคาประหยัดให้ถึงผู้รับปลายทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ สำหรับการส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ทางบริการภาคพื้นดิน ควรส่งภายในช่วงต้นเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน การส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ทางบริการอากาศราคาประหยัด (SAL) ควรส่งภายในเดือนพฤศจิกายน และการส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ ควรส่งล่วงหน้า 15 – 30 วัน ทั้งนี้ไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์ซึ่งบรรจุสิ่งของที่ต้องผ่านด่านพิธีศุลกากร ควรเผื่อเวลาเพิ่มเติมประมาณ 5 วัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th...