กทม. จัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ชวนชุมชนและอาสาสมัครฯ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังตรวจสอบอาคารใบหยก 1 ว่า จากกรณี เกิดเหตุไฟไหม้ที่ตึกแกรนด์เฟลล์ ทาวเวอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ผ่านมา จึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้กำชับให้สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เข้มงวดในการตรวจสอบอาคารต่างๆ เนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีอาคารสูงเป็นจำนวนมาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข "จัดเสวนา 3 ยุทธศาสตร์ 1000 แกนนำชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2560"
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้