วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดเสวนาในหัวข้อ “มอไซค์วัยละอ่อน...ของขวัญหรือมัจจุราช”
วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) คนที่ 17 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการประชุมครั้งที่ 698 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 699 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.เปิดกิจกรรมรณรงค์ “กรุงเทพฯ ร่วมใจ ล้างมือ ลดโรค ปี 2561” และมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รับรองของกทม. ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักอนามัยจัดขึ้นเนื่องในวันล้างมือโลกซึ่งตรงกับวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการล้างมือก่อนปรุงและก่อนกินอาหาร ซึ่งจะทำให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักกับประชาชนบริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี...