สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ภายใต้ “โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่ 8 ” พบกัน 26 มิถุนายน นี้!!
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED จำนวนกว่า 1,200 โคม ตามแผนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ร่วมกับผู้แทนชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ คุ้งบางกระเจ้า
กทม.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 228,000 คน
พม. ห่วงใยเด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบเด็กเล่นพนัน ผู้ปกครองอาจมีโทษ ตาม พ.ร.บคุ้มครองเด็ก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแนวใหม่ “ร่วมคิดร่วมใจ สร้างประเทศไปด้วยกัน” เร่งการพัฒนาจากฐานรากและให้ประชาชนมีส่วนร่วม