กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเที่ยวชมงาน "อีสานเอ๊กซ์โป 2017" โดยนำผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างอย่างผิดกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือผู้ขับรถแท็กซี่ในระบบให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย กรณีพบรถที่ต้องสงสัยว่าเป็นรถ UBER หรือ Grab car ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ระบุ!!! ภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการแท็กซี่ที่มีความหลากหลายโดยจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการติดตั้งป้ายโฆษณา ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา "การทำงานใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง" ประจำปี 2560
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม "วาดตึกเก่า เล่าเรื่องกรุง" ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อ ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยให้แก่นักศึกษาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยนำเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 34 คน และศิลปินวาดภาพชื่อดังร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวาดภาพ