การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใช้บริการด้านไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที!!! กรณีรถตู้เช่าเหมาบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ประสบอุบัติเหตุเสียหลักเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย พร้อมถอนรถคันเกิดเหตุออกจากประกอบการ และสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งและใบอนุญาตพนักงานขับรถทันที กำชับ !!! ติดตามผลคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิดต่อไป
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คลอรีนในน้ำประปาไม่เป็นอันตรายที่มีกลิ่น เพราะมีคลอรีนตกค้างในน้ำประปาซึ่งจะต้องมีปริมาณคงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเข้าสู่ระบบเส้นท่อตั้งแต่ โรงผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับและได้กำหนดให้มีคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาไว้ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่อาจมีกลิ่นคลอรีนแรงมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณคลอรีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่กังวลว่าคลอรีนอาจเกิดปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่เป็นสารก่อมะเร็งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงระบบประปามีการควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำประปาโดยให้มีความขุ่นไม่เกิน 5 NTU และมีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำจึงทำให้โอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปามีน้อยมาก...
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จะดำเนินแผนงานปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง (Asphaltic Concrete) ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 1) ทล.31 เชื่อมโยงถนนพหลโยธิน ทล.1 ระหว่าง กม.4+900 – กม.28+700 (เป็นแห่งๆ) ช่วง แยกหลักสี่ – แยกสุทธิสาร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกันยายน 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 662 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 119 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 576 คน