นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ชุมชนสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ชุมชนร้อยกรอง จนถึงชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง เขตบางเขน โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนนพระรามที่ 6 ช่วงจากสี่แยกอุรุพงษ์ถึงสะพานข้ามคลองสามเสน เขตราชเทวี โดยมีนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ พายุ “มาวาร์” (MAWAR) ฉบับที่ 2 ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0" นำเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์ การบริการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยในหลายมิติ อาทิ การจัดตลาดความรู้ แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นวัตกรรมงานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ การจำหน่ายสมุนไพร อาหารเพื่อสุภาพ และการ มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560
วันนี้ (28 ส.ค.2560) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการไฟฟ้านครหลวงประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด MEA 4.0 Boost up to world class โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้อง Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์