สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนพื้นที่ทั่วไทยจัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดภัยปลอดเหล้าแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า"
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย เริ่มใต้สุดของประเทศ ณ อ.เบตง จ.ยะลา ตรงวันที่ 4 เมษายน 2561 จากนั้นจะไล่ขึ้นเหนือเรื่อย ๆ สำหรับปีนี้กรุงเทพมหานคร ตรงกับวันที่ 27 เมษายน ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากจะอยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะพอดี หากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ชวนแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์ เพื่อสืบสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน
กฟน. ร่วมประชุม ศมบ. มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงแสงสว่างเพียงพอ สร้างความปลอดภัยประชาชนช่วงสงกรานต์
กทม.ชวนแต่งชุดไทยย้อนยุค เที่ยวงานสงกรานต์กรุงเทพ "สาดสุขทุกวัย ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน"