โฆษก กอ.รมน ขอคน กทม. งดปล่อยโคมลอยวันลอยกระทง พร้อมกำหนดโซนนิ่งให้ปล่อยได้บางจุดเทศกาลต่างจังหวัด เร่งทำความเข้าใจบริบทสังคมเปลี่ยน คุมเข้มสถานบันเทิงป้องกันอุบัติภัย
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความห่วงใยความปลอดภัยประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีฝนตกหนัก และปริมาณน้ำมาก แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง ได้แก่บริเวณถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร เขตตลิ่งชัน รวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง กฟน. จึงขอเตือนและแนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าระดับน้ำบริเวณบ้านเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด...
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) หนึ่งในภาคีเครือข่ายอนาคตไทย มุ่งสร้างกระแสรณรงค์ครั้งใหญ่ในแคมเปญ “อย่าให้ใครว่าไทย”เผยแพร่สื่อรณรงค์ ลดละ เลิก4นิสัย ได้แก่ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ ในช่วง 2เดือนที่ผ่านมา ได้รับผลดีเกินคาดสร้างการรับรู้ให้คนไทยได้กว่า 180 ล้านคน
วันนี้ (๒ พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
เปิดจองแล้ว ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศได้เปิดรับจองเข็มที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยจะเปิดจองระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 และเดินทางมารับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบจอง ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่จองหรือตามที่ได้แจ้งให้ทราบภายหลัง ซึ่งในการจองแต่ละคนไม่จำกัดสิทธิ์ในการจองสามารถจองจำนวนเท่าไหร่ก็ได้