พม. ห่วงใยเด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบเด็กเล่นพนัน ผู้ปกครองอาจมีโทษ ตาม พ.ร.บคุ้มครองเด็ก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแนวใหม่ “ร่วมคิดร่วมใจ สร้างประเทศไปด้วยกัน” เร่งการพัฒนาจากฐานรากและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พม. เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อเป็นผู้ให้ด้วย "การให้ชีวิตที่ดีกว่า"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีชมพู
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้คนไทยลดสร้างปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม