ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560”
สำหรับการแสดงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแสดงรำถวายพระพร สมเด็จพระราชินีนาถศรีชาติไทย การบรรเลงดนตรีสากลและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ "ชุดกษิรธารามณโฑเทวี
บรรยากาศงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 11 โดยวันนี้ถือเป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางมาเที่ยวชมงานกันอย่างต่อเนื่อง
คุณแม่รู้หรือไม่ว่า เหล่าลูกน้อยของท่านควรได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เพราะว่านมแม่เป็นอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ย่อยง่ายและถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารก
ขีดเส้นจับจริง รถยื้อ ใช้ป้ายแดงขนส่ง-ตร.เอาแน่ ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ เผย 1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค.2560 ต้องจดทะเบียนใน 60 วัน แต่หากซื้อรถตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 ต้องจดให้แล้วเสร็จใน 30 วันนับแต่รับรถ มีโทษปรับ 1,000-10,000 บาท หวังป้องปรามรถผิดกฎหมาย ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น เตรียมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่เข้าใจ