การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีอายุ 18-55 ปี เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟดูด / ช็อต" ฟรี! วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องประสบภัยหนาว