การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยจัดรถเวียนจำนวน 10 คัน เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญและรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันนี้(8 พฤศจิกายน 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสารกับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ EDC ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศที่จำหน่ายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ STARS – 2 ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมานั้น การรถไฟฯ ได้สรุปจำนวนผู้ใช้บริการในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560) มีผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ รวมทั้งสิ้น 42,966 ใบ เป็นตั๋วโดยสารที่ประชาชนได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ จำนวน 18,064 ใบ และเป็นตั๋วที่ซื้อในวันเดินทาง จำนวน 24,902 ใบ คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 3,212,889 บาท โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มีการซื้อตั๋วโดยสารสูงสุดคือ 4,481 ใบ...
การดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีความซับซ้อน ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ,แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถผ่านทางหลวงชนบทสายปข.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหนองขนาน กม.ที่ 13+500 เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ถนนได้ถูกน้ำกัดเซาะทางขาด ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2560) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ และถนนเพชรบุรี เพื่อเชื่อมต่อโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...