รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมของดี กลุ่มเขตกรุงธนใต้ครั้งที่ 12" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ Event Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
นับว่าเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆ ทื่ทางประกันสังคมมอบให้ สำหรับพนักงานกินเงินเดือน หรือผู้ที่ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตลอด เพราะประกันสังคมครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งถึง 10 โรคด้วยกัน ดังนี้
ม.ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป 19-23 มิถุนายนนี้
ภายในงานคุณจะพบกับวิทยากรมืออาชีพที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆ พร้อมแนะนำการ ให้บริการด้วยใจ กฎหมายจราจรน่ารู้ และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษด้วยวิธีแสนง่าย
รีบดำเนินการติดต่อยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งความ ในกรุงเทพมหานครยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ