นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม”
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ซึ่งเป็นการจัดแสดงระยะยาว เปิดการแสดงทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามปัญหาทางเท้าแคบบริเวณแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน อันเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินเท้าและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตจตุจักร ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นท์ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณริมถนนพหลโยธินฝั่งขาออก หน้าห้างเมเจอร์รัชโยธิน เขตจตุจักร...
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้พระราชทานชื่ออาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของ กฟน. อันหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่าง จึงได้เดินหน้าสร้างความปลอดภัยด้วยไฟสว่างไสวให้ทุกพื้นที่ด้วยระบบไฟฟ้าที่มั่นคง
คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลักดันเยาวชนโชว์ผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้"โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย"