วันนี้ (20 ก.ค.61) ที่ ประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยมีนายวีนะ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย อีกทั้งยังเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมสู่ประชาชนทั่วไป
กทม. เตรียมจัดเทศกิจอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย การจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
กทม. มอบรางวัล 38 ห้องน้ำสาธารณะ สุดยอดห้องน้ำแห่งปี และห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น ปี 61
กทม.ส่งมอบรถยนต์ให้ส่วนราชการและองค์การสถานสาธารณกุศล 110 แห่งใช้ประโยชน์
กรมทางหลวงชนบท ปิดสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว ในวันที่ 20 ก.ค.61 เป็นเวลา 10 นาที ขอประชาชนโปรดหลีกเลี่ยง