กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560)
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขาช้างเผือก 20 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560)" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
กรมการกงสุล มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน "ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์" !