กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 1 "พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน"ยังไม่มีผลกระทบประเทศไทยตอนนี้
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโซเซียลฯ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งดำเนินการกล่าวโทษไปแล้ว 19 ราย ส่วนประชาชนทั่วไป หากไม่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือส่งเสริมการตลาดถือว่าไม่มีความผิด แต่ถ้าโพสต์ภาพกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่ายหรือห้ามดื่ม หรือเวลาขับขี่ ก็ต้องรับผิดในมาตราอื่น
กรมการขนส่งทางบก แจ้งขอ “ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว” ช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนะ!!! ประชาชนติดต่อดำเนินการล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
กทม. จัดแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ลุ้นระทึกกับ 32 ทีมนักดับเพลิง พิชิต 8 ภารกิจกู้ภัย โชว์เทคนิคแสดงศักยภาพในการดับเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากล พร้อมรับมือเหตุการณ์สาธารณภัย สร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภัยคนกรุง
สค. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน