บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนให้ความสนใจเข้าชมพระเมรุมาศและงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้ง บุคคลทั่วไปและที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ กว่า 54 หน่วยงาน
บรรยากาศที่มณฑลท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนจากทุกพื้นที่มารอเข้าคิว เพื่อชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างไม่ขาดสาย ทางเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ได้จัดกำลังหมุนเวียน คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งแต่ละรอบ ประชาชนรอคิวไม่นาน
ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรี "จิตรลดาสวามิภักดิ์" ในคอนเสิร์ตชุด “ก้าวเดินต่อไป” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เข้าชมการแสดงดนตรีในครั้งนี้แน่นพื้นที่การแสดง