สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
พ.ต.อ.ภูษิต วิเศษคามินทร์ รอง ผบก.จร.(งานกิจการพิเศษ) เปิดเผยถึงการจัดจราจร รองรับพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพ และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัยบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ ๑๕ แยก ๘
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญ สิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ ราษฎร ในพื้นที่ไม่สงบจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
สืบบช.น. เปิดปฏิบัติการตรวจค้น จับยาบ้าล็อตใหญ่ 10 ล้านเม็ด