สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สัปดาห์สุดท้ายของงาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว"ประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทย เข้าสู่บรรยากาศย้อนยุคภายในงานอย่างเนืองแน่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอนและซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 แขวงยานนาวา ณ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนแออัดหลังวัดคูหาสวรรค์