ประชาชนจากทั่วสารทิศทยอยต่อแถวผ่านเข้าจุดคัดกรอง เพื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการได้เรื่อยๆจนถึงเวลา 22.00 น. ของทุกวัน และนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยทุกครั้ง เพื่อผ่านจุดคัดกรองในพื้นที่ขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ จะมีการแสดงที่เวทีกลางแจ้งบริเวณด้านทิศเหนือของสนามหลวง โดยเป็นการแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงก็คือระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 19.30 น. และ 20.00 - 22.00 น...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ คลองผดุงกรุงเกษม วัดสัมมนานัมบริหาร ( วัดญวนสะพานขาว) เริ่มตั้งแต่ถนนลูกหลวงทิศเหนือ ถนนกรุงเกษมฝั่งซ้ายทิศเหนือ ถนนกรุงเกษมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ทิศใต้ ทาสีสะพาน 5 และ 6 และสะพานเข้าตลาดโบ้เบ้ โดยมี พลเรือโทเอกราช พรหมลัมภัก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,300 คน ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (วัดเทพศิรินทร์)...
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เพจเฟซบุ๊ก “”We love Chakri Dynasty” โพสต์ข้อความพร้อมภาพ คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะเกี่ยวข้าวที่บริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง พร้อมข้อความว่า คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ บริเวณซอยเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ถนนกรุงเกษม คลองผดุงกรุงเกษม วัดเทพศิรินทร์ วัดสระบัวและวัดชำนิหัตถการ ทำความสะอาดสะพาน 5 และ 6 โดยมี พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,300 คน ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (วัดเทพศิรินทร์)
ด้าน น.ส.ฑิภคุณ นิรันพัน อายุ 29 ปี เดินทางมาจากเขตจตุจักร กล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมากับลูกสาว 2 คน สิ่งแรกเมื่อเข้ามา เห็นพระเมรุมาศและนิทรรศการ คือน้ำตาไหลอย่างบอกไม่ถูก ภูมิใจที่ทุกคนรักพระองค์ท่านมากมายขณะนี้