สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง
องคมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2561 โดยบรรยากาศ บริเวณโถง ชั้น1 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคณะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งได้รับผลกระทบจากรองลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุโซร้อน เบบินคา (BEBINCA) พัดผ่านทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดนครนายก ทำให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ที่ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุอย่างต่อเนื่อง ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย