เตรียมพิธีตอกหมุดพระเมรุมาศ 26 ธันวาคมนี้ พร้อมจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเชิญชวนประชาชนแทงหยวกกล้วย