กอร.รส.เผยความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล คาดแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคมนี้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมประกอบพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กับสำนักช่างสิบหมู่ เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตบริเวณท้องสนามหลวง วันที่ 16 ธันวาคมนี้
เปิดใจเจ้าของร้านเดลิคาเตซซ่า การเป็นจิตอาสา ทำแซนวิชไปมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสนามหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯและ ร.ร.พระดาบส จัดกิจกรรม “ทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟันและพระดาบสเพื่อการซ่อมแซม”ที่ จ.อ่างทอง