สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นวันที่ 18
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร