สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทยอยเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีฯอย่างต่อเนื่อง โดยยอดเข้าชมวานนี้ จำนวน 31,742 คน
บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนให้ความสนใจเข้าชมพระเมรุมาศและงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน