สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำอาหารพระราชทานมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณเต็นท์ 904 ซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง หน้าประตูวิมานเทเวศร์ โดยในวันที่ 11 กันยายน 2560
ยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 20,870 คน และยังคงรอคิวจำนวน 7,000 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดแถวประชาชน ที่มารอคิวเป็นบล็อก บล็อกละ 450-600 คน และเว้นช่วงห่างแต่ละบล็อกเพื่อให้ลมสามารถระบายได้ รวมทั้งประชาชนเองยังมีพื้นที่ในการขยายแถวเพื่อพักระหว่างรอคอยอีกด้วย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธาน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็นพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนและ ทับเกษตรทุกอาคาร โดยบริเวณพระที่นั่งทรงธรรม จะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และศาลาลูกขุน จะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ การปั้นเทวดาและสัตว์หิมพานต์ การบูรณปฏิสังขรณ์ ราชรถ ราชยานและพระยานามาศ และการจัดสร้างพระโกศจันทน์และพระโกศพระบรมอัฐิ และในส่วนของทับเกษตร จะจัดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจะจำลองพระเมรุมาศมาให้คนตาบอดได้สัมผัส...
นางวิจิตร อุดมสุข อายุ 44 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงแม้จะเป็นครั้งที่ 2 แล้วก็ตาม ซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย โดยส่วนตัวนั้นประทับใจทุกๆพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย และตนเองก็จะดำเนินรอยตามในสิ่งที่พระองค์ท่านสอน ทั้งในด้านเศรษฐกิจพอเพียงความประหยัดอดออมเช่นเดียวกัน หากบอกกับคนทุกคนได้ อยากให้ทุกคนน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิต
ล่าสุดข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง แจ้งยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 11,685 คน และยังคงรอคิวในเต็นท์พักคอย 10,000 คน