การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เล็งเห็นถึงอนาคตความก้าวหน้าทันสมัยของมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้าโครงการถนนพญาไทเสร็จสิ้น สร้างระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย ทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมพัดผ่านและอิธิพลของพายุโซนร้อน เซินกา ตาลัส ป่าข่า และทกซูรี ที่พัดผ่านพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดต่าง ๆของภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อยู่นอกคันกั่นน้ำ ประกอบกับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นในลักษณะท้องกระทะ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พืชผลและพื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,047 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ คลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเทวราช ถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวง วัดนรนาถสุนทริการาม ถนนลูกหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี พลเอกปุรณิทธ์ บุณยมานพ ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,193คน ณ วัดนรนาทสุนทริการาม เขตพระนคร...
นายพรภวิษ พักตร์กระจ่าง อายุ 19 ปี เดินทางมาจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ.นครปฐม กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพระเมรุมาศรวมถึงนิทรรศการงานพระราชพิธีก็รู้สึกดีใจและประทับใจ โดยส่วนตัวยังไม่เคยมาสักครั้ง ในวันนี้ได้เดินทางมากับวิทยาลัย ก็จะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งตั้งแต่เดินเข้ามาก็ประทับใจในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะสัตว์ป่าหิมพานต์ที่บริเวณสระอโนดาตที่ตนนั้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียน ได้อีกด้วย
นางประไพ พุ่มไฉยา อายุ 75 ปี ชาวจังหวัดราชบุรี กล่าวความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ในวันนี้ ทุกครั้งหากมีกิจกรรมที่ไหนตนเองก็จะไปร่วม รู้สึกสบายใจและมีความสุข ที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคม ถึงแม้จะอายุมากแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค หากเราคิดที่จะเริ่มต้นในการทำดีๆ เพื่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ