บรรยากาศ บริเวณโถง ชั้น 1 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมาก ร่วมทั้งคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธฯ ร่วมกันลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างตอเนื่อง พร้อมตั้งจิตอธิฐาน ขอให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้จัดละครศิลปิน ดารานักแสดง และประชาชน ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว จำนวน 50 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนตากสินสัมพันธ์ ซอยตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป...