มีจำนวนทั้งสิ้น 24,418 คนรวม 214 วัน มี 7,454,379 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,316,418.50 บาท รวม 214 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 586,086,000.26 บาท
กรมการข้าวคัดเลือกข้าวเฉลิมพระเกียรติ 3 สายพันธุ์ให้กรมศิลปากรจัดภูมิสถาปัตยกรรมนาขั้นบันได รอบพระเมรุมาศ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “4 คำถามกับทิศทางอนาคตของประเทศไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560
บรรยากาศช่วงบ่าย ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างไม่ขาดสาย ขณะที่ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาชนรอเข้าคิวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก
พสกนิกรทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยอดเข้ากราบพระบรมศพเมื่อเวลา 12.00 น. จำนวน 14,032 คน