ประชาชนจากหลากหลายจังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในระดับสารพันธุกรรม หรือที่เราเรียกกันว่า ดีเอ็นเอ พวกเรามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในทุกๆ วัน โดยเกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ เป็นพันๆ เซลล์ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นโรคมะเร็ง
เดินทางจาก จ.ชัยภูมิ จ.พังงา จ.ระยอง ตามโค้วตาของกระทรวงมหาดไทย มาเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยขบวนรถบัสได้ทยอยเข้ามาตั้งแต่เวลา 04.00นาที รวมทั้งสิ้น 1,400 คน
รวม 221 วัน มี 7,605,221 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,758,016 บาท รวม 221 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 596,477,449.01 บาท
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทะยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ด้านทีมช่างของกรมศิลป์ฯ ขุดพื้นถนนภายในท้องสนามหลวงเตรียมนำสายไฟลงดิน