สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนวัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลาพระอริยศีลาจารย์ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติวันแม่ประจำปี 2561 ณโรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่ประจำปี 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 และปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จาก 50 เขต ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป นอกจากนี้ ภายในงานจัดพิธีถวายพระพรและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร การแสดงบูธผลิตภัณฑ์ จากผู้สูงอายุบ้านบางแค 2...
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคูระบายน้ำคลองหลอด กม.3 เขตบางนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “อาคารวัฒนวิภาส" ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย