" ตำรวจนครบาล กว่า 200 นายร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ"
" ตำรวจนครบาล กว่า 200 นายร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ"
"เทเวศร์ประกันภัย ร่วม 11 รร.สังกัดกทม. สร้างโรงเรียนคุณธรรม สร้างเด็กดีแบบระเบิดจากข้างใน"
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาด คูน้ำ 2 ฝั่งถนนวิภาวดี ณ วัดหลักสี่ จำนวน1,470 คน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีตรวจเยี่ยม ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี