พาณิชย์เทิดพระเกียรติ เดินตามรอยพระบาทฯ “พ่อหลวง” ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต สร้างอาชีพยั่งยืน สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาข่า-คนไทย ของหมู่บ้านดอยช้างต้นแบบ วัน วิลเลจ แบรนด์ เอเชียแปซิฟิก
เป็นที่ทราบกันดี ในหลวงไม่ทรงเรื่องมากเลย ไม่เว้นแม้แต่อาหารที่ท่านทรงเสวย มีอะไรท่านก็ทรงเสวยอย่างนั้น ท่านทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทยยิ่งนัก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช ขณะประทับบนเรือหลวงแม่กลอง ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งนำเสด็จฯ จากท่าเรือราชวรดิษฐ์ไปยังเรือซีแลนด์เดีย ที่ทอดสมออยู่นอกเกาะสีชัง เพื่อเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 13 มค 2481
ชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมใจ จัดกิจกรรม “76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ" และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
บริษัท การบินไทย ปรับเที่ยวบินในตารางการบินประจำภาคฤดูหนาว ปี 2559 - 2560 รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร