อุทาหรณ์ แย่งใยขับขี่จาก จนท.ตำรวจ
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่น้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น
กรุ๊ปรถทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทยอยเข้ารับ-ส่งนักท่องเที่ยวภายในสนามหลวง เฉลี่ยวันละ 300-400 คัน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บช.น.เร่งปราบพนันบอล 20 วันจับแล้ว 1970 คน
สภาพการจราจร รอบสนามหลวง คล่องตัวหลังการจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยว