กรมทางหลวงซ่อมสะพานกลับรถขาออกพหลโยธิน หน้าวัดคุณหญิงส้มจีนเสร็จแล้ว เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชน
เชิญชวนร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 06.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.- 24.00 น. ว้นที่ 28ธ.ค.ที่วงเวียนใหญ่ มีปิดการจราจร
วันนี้ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะนำสายรัดข้อมือสะท้อนแสงจำนวน 450 ชิ้น แจกจ่ายให้ประชาชน ที่ซุ้มกระทรวงคมนาคม บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน ข้างสนามหลวง เพื่อให้ผู้ที่ไว้ทุกข์ สามารถนำสายรัดข้อมือไปสวมใส่ได้ในเวลากลางคืน
ช่วงเวลา 10.39 น. นายปวัตร์ นวะรัตนะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 1 ปี