รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนพหลโยธิน บริเวณช่องทาง ทอ.3 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 10 – 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมการขนส่งทางบก เตรียมเปิดเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางใหม่ หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางจากถนนแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์-ภายในศูนย์ราชการฯ เปิดรับคำขอตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์(ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนกัลปพฤกษ์ เพิ่มประสิทธิภาพและอายุ การใช้งานของถนนกัลปพฤกษ์ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม เพิ่มความปลอดภัยช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน และติดตั้งโครงสร้างสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต .
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้านระบบไฟฟ้า สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560