พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช ขณะประทับบนเรือหลวงแม่กลอง ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งนำเสด็จฯ จากท่าเรือราชวรดิษฐ์ไปยังเรือซีแลนด์เดีย ที่ทอดสมออยู่นอกเกาะสีชัง เพื่อเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 13 มค 2481
ชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมใจ จัดกิจกรรม “76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ" และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
บริษัท การบินไทย ปรับเที่ยวบินในตารางการบินประจำภาคฤดูหนาว ปี 2559 - 2560 รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร
เมืองพัทยา จัดงาน "76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ" บนถ.เลียบชายหาดพัทยา
วันนี้ในช่วงเวลา 09.00น.-15.00น. กฟน. มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าทำงาน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง