กรมการขนส่งทางบก ยืนยันยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถตู้โดยสารทุกเส้นทาง หากพบฝ่าฝืนเก็บค่าโดยสารเกินที่ทางราชการกำหนด ปรับในอัตราสูงสุดทุกกรณี เดินหน้า!!! กวดขันจับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะเรียกเก็บค่าโดยสารเกิน กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอัตราค่าโดยสารอย่างเข้มงวดด้วย
กทม.รณรงค์เดินชิดขวา สร้างวินัยจราจร เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา หากเกิดอุบัติเหตุหรือก้าวพลาดก็จะสามารถใช้มือขวาซึ่งเป็นมือที่ถนัดจับราวบันไดซึ่งอยู่ทางด้านขวามือได้ทันที
กรมทางหลวงชนบท สร้างอุโมงค์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ.นครราชสีมา เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจร แก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหว่างถนนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กับทางรถไฟ ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรข้ามทางรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง