นายภัทรุฒม์ ทรรทรานนท์รองผู้อำนวยการสำนักการโยธากล่าวถึงโครงการสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟว่าสำนักการโยธามีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟจำนวน6แห่ง คือ 1.บริเวณถนนศรีนครินทร์-ทางรถไฟสายตะวันออก 2.บริเวณถนนบางขุนเทียน-ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 3.บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) ทาบรถไฟสายเหนือ
ผบ.ตร.ตรวจความเรียบร้อยที่ขนส่งหมอชิต2
ผบ.ตร.ตรวจความเรียบร้อยที่ขนส่งหมอชิต2
ผบ.ตร.ตรวจความเรียบร้อยที่ขนส่งหมอชิต2
ผบ.ตร.ตรวจความเรียบร้อยที่ขนส่งหมอชิต2