ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพอใจ การอำนวยความสะดวกในช่วง 1 เดือนที่ผ่าน มีนักท่องเที่ยวกว่า 516,980 คน ยังคงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่อเนื่อง
กทม.เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมเตรียมก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank ระบายน้ำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ องคมนตรีผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
บช.น.เดินหน้าปราบนักพนัน หลังบอลโลกผ่านไป 2 สัปดาห์ อายัดยอดเงินในบัญชี 27 ล้านกว่า -ไม่พบเด็กหรือเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใด
นักท่องเที่ยว ชมความงดงามของะวัดพระแก้ว หวังซึมซับความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย