สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่อง ครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 118 ปี สมเด็จย่า
ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 27 แห่ง นำร่องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสฟรี
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนัก" ฉบับที่ 1
บชน. จัดการจราจร วันปิยมหาราช อังคารที่ 23 ตุลาคม
กทม.ชูไฮไลท์ Graffiti ในงาน แต้มสีกรุงเทพฯ บนถนนสายไม้ ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ