บรรยากาศที่บริเวณถนนเส้นผ่ากลางท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นจุดที่มีการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ได้จอดรับ - ส่งชั่วคราว โดยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 15.30 น.มีรถบัสเข้ามาจอดส่ง นักท้องเที่ยวแล้วจำนวน 446 คัน
รฟม. เปิดตัว "บัตรแมงมุม" เริ่มใช้กับรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย แจก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561
หลังจัดระเบียบสนามหลวง ไม่พบปัญหาพ่อค้า แม่ค้า ขู่ขายของ ขณะที่รถบัสจอดส่งนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย
อุทาหรณ์ แย่งใยขับขี่จาก จนท.ตำรวจ
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่น้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น