สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องประสบภัยหนาว โดยมีนายจเด็ด ศรีชื่น หัวหน้ากองกิจการสังคม 2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และได้เล็งเห็นว่าภัยหนาวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีประชาชนต้องประสบภัยหนาวแล้ว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา และอยู่ห่างไกลการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้นำผ้าห่ม จำนวน 700 ชุด มามอบให้กับประชาชนใน ในพื้นที่ตำบลโป่งงามจำนวน 700 คน จาก 12 หมู่บ้านรวมถึงชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว