พลเอก ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อวยพร ผ่าน TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
“ อยากให้ช่วยกันดูแลลูกหลานให้เติบโตเป็นคนดีของประเทศ ความดีต้องมาก่อน ความขยันความเก่งนั้นจะตามมาเอง เมื่อเด็กทุกคนมีวินัย มีความดีอยู่ในตัว มีคุณธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เค้า เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าของประเทศ”