TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม กับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ในกิจกรรมปีใหม่ตาย = 0
เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่ซิ่ง ขับขี่-ซ้อนจยย.สวมหมวกกันน็อก เคารพกฎ จราจร เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท และกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
https://www.facebook.com/fm995/photos/a.965486410145854.1073741958.147501151944388/965631660131329/?type=3&theater