พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เข้ารับรางวัล สาขาผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุนเรื่อง “ Sport Promo สารคดี รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เนื้อหาต้านคอรัปชั่น” ในพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557 ณ สำนักงาน ป.ป.ช