ในวันนี้ (11 ต.ค. 61) ที่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี-รังสิตตัดกับถนนดินแดง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมพบปะผู้อยู่อาศัย ว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่มาติดตามแปลงGหลังจากเปิดให้ประชาชนเช่าอาศัยครบ 3 เดือน โดยที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและพบผู้เช่าร้องเรียนปัญหาในการอยู่อาศัย เช่น น้ำตามฝ้าเพดานรั่ว ปลั๊กไฟชำรุด สีห้องไม่สม่ำเสมอ แต่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วกว่าร้อยละ 90 และยืนยันจะแก้ไขทั้งหมดให้ทันเวลาตามกำหนด ซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในวันนี้ก็เข้าใจและพึงพอใจในการทำงาน โดยหลังจากนี้จะนำปัญหาทั้งหมดไปเป็นบทเรียนในการดำเนินการโครงการระยะต่อไป โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้เวลาในการตรวจเช็ครายละเอียดและความพร้อมของห้องก่อนการเข้าอยู่อาศัยให้มากกว่านี้

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะ 2 3 และ 4 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวง พม.ดำเนินโครงการฯ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย ภายใต้วงเงินลงทุนรวม 10,115.238 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การหาผู้รับจ้างเพื่อรื้อถอนอาคารเดิม (แฟลตที่ 18 - 22) และจะเริ่มรื้อถอนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะดำเนินการควบคู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 โดยจะประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 และแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 ซึ่งจะรองรับผู้อยู่อาศัย 1,247 หน่วย