วันนี้ (19 ก.ย.61) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” ว่า นอกจากการปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงการจัดแสดงภายในพิแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเชิญชวนให้ทุกคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของครอบครัว ประกอบกับวันอาทิตย์เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตากันและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ให้กับผู้เข้าชมชาวไทยที่มาเป็นครอบครัวในทุกวันอาทิตย์ เพื่อใช้พื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงจะได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะผู้มาเที่ยวชมเป็นครอบครัว เช่น กิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การแสดงดนตรีและการละเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความรักความผูกพัน รวมถึง ยังได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ โดยคาดว่าผลจากการดำเนินโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

ทั้งนี้ขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศฟรี โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562