นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” โดยกทม.ประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และยังพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกทม. และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน มารองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของกทม. ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกทม.ได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งแก้ไขปัญหาจราจร โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

​สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018 ” กทม.ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชนจัดต่อเนื่องทุกปี ภายใต้แนวคิดคำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ปีนี้จะจัดในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 06.00 เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ซึ่งจะมีการปั่นจักรยานรณรงค์จากลานหน้าศูนย์การค้าฯ ไปถนนราชดำริ ถนนเพชรบุรี ถนนบรรทัดทองถนนพระรามที่1 และกลับสู่ลานหน้าศูนย์การค้าฯ