เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญและทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติมาโดยตลอด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำประกาศ ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปใน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้

เครดิต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช