คณะผู้บริหาร ผู้ดำเนินรายการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้ฟัง สถานีวิทยุTRS99.5 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง