วันนี้ (20 ก.ค.61) ที่ ประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยมีนายวีนะ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย อีกทั้งยังเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมสู่ประชาชนทั่วไป

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปี2561 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานจะมีการมอบรางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีคุณูปการต่อภาษาไทย อาทิ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย การมอบรางวัลและโล่ แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และความพิเศษในปีนี้จะมีการมอบรางวัลแด่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่เป็นชาวต่างชาติ รวมทั้งนิทรรศการและการแสดงจากนักร้องผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ซึ่งในวันนี้ น.ส.พลอยชมพู ลอมเศรษฐี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง มาขับร้องบทเพลงทองดำให้ฟังด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาไทย เช่น ลิเกเด็ก การอ่านทำนองเสนาะ และยังมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย ซึ่งคนไทยโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเอง และภาษาที่มีนั้นสามารถฟื้นประวัติศาสตร์ได้กว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น และการใช้ภาษาไทยครั้งแรกถือเป็นมรดกความทรงจำโลกด้วย ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้เรื่องของภาษาอย่างถูกต้อง และเตรียมผลักดันให้มหาวิทยาลัย วัด และชุมชนในต่างประเทศให้มีการใช้ภาษาไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งในอนาคตหวังว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาสำคัญของโลกต่อไป