นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ประชุมแผนการรักษาความปลอดภัย การจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนกลางมีการกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี อาทิ กิจกรรมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พิธีสวดมนต์เย็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 670 รูป การจัดแสดงรถไมโครคาร์และรถโบราณเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการทางการแพทย์การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม พิธีริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงมหรสพ เป็นต้น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณบริเวณท้องสนามหลวงและปริมณฑลรอบท้องสนามหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีการตั้งกองอำนวยการเทศกิจฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ โรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จากสำนักเทศกิจสำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิตและสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 27 จุด บริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากในห้วงที่มีการจัดกิจกรรมจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้ขอความร่วมมือผู้ค้าไม่มีการจำหน่ายสินค้าบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนรถนักท่องเที่ยวจะให้จอดรับ-ส่ง บริเวณด้านข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ เป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนได้สักการบูชาและร่วมเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้จะมีการจัดกำลังเทศกิจ ร่วมกับตำรวจ ทหาร ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบร้อยในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว