วันนี้ (22 มิ.ย.61) ที่ โรงละครแห่งชาติ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 (Thailand Blind Music Festival #5) ว่า การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการกับคนปกติทั่วไป

สำหรับการจัดงาน
ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถทางดนตรี ในฐานะศิลปินอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไปในสังคม เป็นตัวแทนในการสื่อสารให้สังคมได้เห็นและยอมรับในศักยภาพของคนพิการ โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น 3 เวที ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปิน S2S จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ตัวแทนศิลปินจากประเทศไทย และศิลปินจากประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 ได้ผ่านช่อง NBT เวลา 21.05 น. เป็นต้นไป และสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็รทุนทำห้องอัดเสียง s2s สตูดิโอ ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ผ่าน QR Cord และเลขบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ