นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เปิกเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า หลังจากที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเกี่ยวความไม่เป็นระเบียบบริเวณตลาดบางกะปิ โลตัสบางกะปิ และซอยลาดพร้าว 121-123 มีการขายอาหารช่วงเย็นถึงกลางคืนบริเวณที่ล้ำลงมาบนผิวจราจร 1 ช่องทาง โดยพบเกือบ 100 ราย ระยะทาง 200 เมตร ทั้งที่ไม่ได้เป็นจุดผ่อนผันก็ตาม เบื้องต้น ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ ประสานสำนักงานเขตบางกะปิ เข้าไปพูดคุยกับผู้ค้าเรื่องการตั้งร้านหาบเร่แผงลอย พร้อมการจัดระเบียบ ก่อนจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big cleaning โดยไม่อนุญาตให้ขายสินค้าในบริเวณดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ ทางสำนักงานเขตบางกะปิ ได้หาพื้นที่ใหม่รองรับ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้า อาทิ ตลาดสดลาดพร้าว 123 ตลาดสดบางกะปิ 3 ตลาดกลางเมืองบางกะปิ ตลาดอาภรณ์ภักดีเจริญ ตลาดสดบางกะปิ เป็นต้น

ส่วนบริเวณถนนข้าวสาร แม้จะเป็นจุดผ่อนผันแต่ก็พบว่ายังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อน ทั้งเรื่องความสะอาดและการตั้งร้านค้าล้ำผิวจราจรถึง 2 ช่องทาง กลางวันและกลางคืน โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตพระนครพูดคุยกับผู้ค้า เรื่องการจัดระเบียบ ช่วยกันรักษาความสะอาด ดูแลพื้นที่ หากไม่ปฏิบัติตามกรุงเทพมหานครคงไม่อนุญาตให้ขายต่อได้ อีกทั้ง สำนักงานเขตพระนคร ได้ไปวางแผนเพื่อปรับรูปแบบร้านค้าบริเวณถนนข้าวสารให้มีความสวยงามขึ้น พร้อมจัดทำแผนจัดระเบียบร้านค้าภายในถนนข้าวสาร โดยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดความคืบหน้าในวันพุธที่ 27 มิถุนายนนี้