วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงกาชชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันเริ่มต้นลชงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงเป็นห่วงเด็กและเยาวชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรา การใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในประเทศ จากรายงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันประจำปี 2560 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าอายุเล่นการพนันครั้งแรกน้อยที่สุดคือ 7 ปี และ เด็กเยาวชนร้อยละ 53.4 มีประสบการณ์เคยเล่นการพนันมาก่อน

สำหรับการดำเนินงานของกิจการเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนเด็ก ผู้ปกครอง เพื่อร่วมรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาจิตใจโดยมีการลงนามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงโคจรการพนันฟุตบอลและการพนันออนไลน์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กร อาทิ เครือข่ายครอบครัว ผู้นำท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และประสานเจ้าหน้าที่กฎหมายเข้าดำเนินคดีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการป้องกันเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหาดังกล่าง อาทิ ควรมีความรู้เท่าทันกับรูปแบบของการเล่นพนันที่เปลี่ยนไป การเพิ่มการสอดส่องดูแลการใช้เวลา อยู่กับหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือการดูฟุตบอล และเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันของลูก ซึ่งห่าง พ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้ลูก เล่นพนันฟุตบอลอาจเสี่ยงโดนจับและปรับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546 ผู้ใดใช้ หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าจะชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันสถานค้าประเวณีหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินครั้ง 30,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ