นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง และสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายทวี เกศิสำอางค์ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายภคพงษ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รักษาการรองผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้ลงนาม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และ รฟม. เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกันผลักดันให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทาง ตลอดช่วงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกและทางรางมีความครอบคลุมและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น โดยได้กำชับให้ รฟม. ประสานงานกับตำรวจจราจรในการดูแลพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งคืนพื้นผิวจราจรโดยเร็วเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทางจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2564