นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 มีความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 16 โครงการดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 891 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7

สำหรับ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยบะ 48.50 ขณะนี้เหลืองานก่อสร้างราวสะพานและผิวจราจร รวมทั้งการเก็บรายละเอียดของงานอีกเพียงเล็กน้อย คาดจะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.61

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพต่อไป