เมื่อ 10.30 น.วันนี้ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. พร้อมด้วยและ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันลงนามบันทึก ข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ตามวัตถุประสงค์เรื่องของการให้ความสำคัญทางการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ให้กับข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น) ในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

โดยพลตำรวจโทชาญเทพ ระบุว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามโครงการพัฒนาบุคลากรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษ เทอมละ 2,000 บาทพร้อมจัดโควต้าทุนเรียนฟรี 3 ทุน ให้ข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี


ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นแห่งแรกที่มีการลง MOU ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและความเจริญก้าวหน้าในราชการของข้าราชการตำรวจต่อไป