นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวกสบาย รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชนในย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและมหานครที่ทันสมัยของ Smart Metro จึงได้เปิดที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตย แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตย โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นต้นไป ประกอบด้วยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ศูนย์บริการรับชำระค่าไฟฟ้า งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และงานบริการระบบจำหน่าย เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กฟน.ยังมีแผนการเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เช่นเดียวกัน โดยเป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 93,000 ตารางเมตร นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน...