วันนี้(11พ.ค 61) ที่ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ. MOU ในการเชื่อมโยง ข้าว กข 43 จำนวน 1,121 ตันข้าวเปลือก และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างถึงความสำเร็จในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการลงนามว่า การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบของประชารัฐ และถือเป็นการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยเริ่มจากการผลิตที่น้อยไปสู่การดำเนินการที่มาก และนำตลาดมานำการผลิต โดยเลือกคัดเมล็ดพันธุ์ดีให้ประชาชนและหาตลาดรองรับซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาข้าวล้นตลาด

สำหรับการแก้ไขปัญหาข้าวที่ไม่ได้คุณภาพแก้ไขโดยนำข้าว มาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว เพื่อไม่ให้ราคาตก ซึ่งในปัจจุบันจำเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งข้าวพันธ์ กข 43 ถือเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อยจึงเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพอย่างยิ่ง ซึ่งข้าวพันธ์ดังกล่าวผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตย้อนกลับด้วยระบบ QR Trace เพื่อสร้างความมั่นใจของแหล่งที่มา โดยจะวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในราคากิโลกรัมละ 60 บาทโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป