วันนี้(18 เม.ย) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเผยแพร่สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและมีมติเห็นชอบรายชื่อภาพยนตร์ไทย 70 เรื่องจากจำนวน 4,500 เรื่อง เป็นสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย โดยเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 9 ช่วงเวลาแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ จนถึงสวรรคต(วันที่ 9 มิถุนายน 2489 – 13 ตุลาคม 2559) เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนชีวิตคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 และสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ชม รวมถึงเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะ เป็นต้น สำหรับสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการประกาศ 70 เรื่อง อาทิ สันติ-วีณา/ เล็บครุฑ / เรือนแพ/หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์/ วัยอลวน/ น้ำพุ /ด้วยเกล้า / บางระจัน /โหมโรง และ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะนำสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์หนังสือ นิทรรศการและจัดฉายให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้รับชมอย่างทั่วถึง โดยส่วนกลางจัดฉายทั้งหมด 10 เรื่อง ณ โรงภาพยนตร์ สกาลา สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายนนี้ และส่วนภูมิภาค จัดฉายทั้งหมด 9 เรื่อง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกำหนดฉายในวันที่ 7 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561 โดยผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง รอบฉาย วัน เวลาและสถานที่ที่ต้องการเข้าชมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ “คอนเทนต์ไทยแลนด์” หรือเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น